Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zamarskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
 • brak mapy serwisu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Pisiut
 • E-mail: spz@hazlach.pl
 • Telefon: +48 33 856 9591

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
 • Adres: ul. Szkolna 1, 43-419 Hażlach
 • E-mail: spz@hazlach.pl
 • Telefon: +48 33 856 9591

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach mieści się przy ul. Szkolnej 1, w Zamarskach, 43-419 Hażlach.

Opis dostępności budynku:

Opis dostępności wejścia do budynku :

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Szkolnej, którym można się dostać po schodach na parter, a następnie klatką schodową na pierwsze i drugie piętro lub z poziomu parteru schodami do przyziemia. Z tego wejścia korzystają przedszkolaki. Na parterze znajduje się Przedszkole, trzy oddziały: dwa i pół i trzy latków, cztero-pięcio latków, pięcio-sześcio latków a także stołówka. Na pierwszym piętrze klasy 1 – 3 Szkoły Podstawowej oraz sala matematyczna i plastyczno-muzyczna, pokój nauczycielski, intendent i sekretariat. Na drugim piętrze znajdują się sala językowa, przyrodnicza, polonistyczna, historyczna, informatyczna, rewalidacyjna, gabinet pedagoga, gabinet dyrektora oraz gabinet pielęgniarki. W przyziemiu znajduje się świetlica, biblioteka i szatnie, gabinet nauczyciela wf. Z tąd bezpośrednio przechodzi się do sali gimnastycznej. Na poziomie przyziemia od strony boiska znajduje się drugie wejście do budynku, z którego korzystają uczniowie.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Brak dostępności do schodów, wind i toalet dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są tylko poręcze.

Opis dostosowań

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Brak dostępności do schodów i wind dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na klatkach schodowych zamontowane są tylko poręcze. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData