Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła BIałego w Zamarskach, ul. Szkolna 1, 43-419 Hażlach, tel. 33 8569591, e-mail: spz@hazlach.pl.
  2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach, ul. Szkolna 1, 43-419 Hażlach, tel. 33 8569 591, e-mail: spz@hazlach.pl, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
  3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
  4. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informuję, że niektóre prawa, o których mowa, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie przepisów wynikających z RODO lub przepisów szczególnych.
  5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osobie, która wydała zgodę przysługuje prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje prawo do wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba zobowiązana jest do ich podania.
  8. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, wówczas ich podanie jest niezbędne do zawarcia tej umowy.
  9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, wówczas podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.